REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje - informacje dla konsumentów

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 531-531-561 lub mailowo sklep@hydraulicznie.pl

Istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, rekomendujemy sporządzić protokół rozbieżności.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, zalecamy dołączenie do niego pisemnego oświadczenia, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. 
  4. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@hydraulicznie.pl lub telefonicznie: 531-531-561. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Zwrot produktów - informacje dla konsumentów 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, o ile to możliwe w granicach zwykłego zarządu. W miarę możliwości powinien zostać zapakowany w oryginalne opakowanie.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Prześlij pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy - sklep@hydraulicznie.pl - odstąpienie od umowy - formularz odstąpienia od umowy.
  2. W ciągu 14 dni odeślij zakupiony produkt w stanie niezmienionym o ile było to możliwe w granicach zwykłego zarządu i  w miarę możliwości oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
    W ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie dokonany zwrot pieniędzy.